Trực tiếp Ngày Gặp Mặt và Mừng Lễ Quan Thầy Thiếu Nhi Giáo phận Phát Diệm lần thứ VII

KÊNH TRỰC TIẾP NGÀY GẶP MẶT VÀ MỪNG LỄ QUAN THẦY THIẾU NHI LẦN THỨ VII

Kênh trực tiếp Ngày Gặp Mặt và Mừng Lễ Quan Thầy Thiếu Nhi lần thứ VII