Tổng hợp một số bài Thánh ca thông dụng

TỔNG HỢP MỘT SỐ BÀI THÁNH CA THÔNG DỤNG
HAY ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG PHỤNG VỤ

 

I. BỘ LỄ
1. Bộ lễ
+ Bộ lễ Ca Lên Đi II (Kim Long-C)
+ Bộ lễ Ca Lên Đi II (Kim Long-D)

2. Kinh Tin Kính (Lm. Hoài Đức-Bản đã được chỉnh sửa).

3. Tung Hô Sau Truyền Phép
+ Tung Hô Sau Truyền Phép (tt-bản được cha Giuse Nguyễn Văn Yến Imprimatur)
+ Tung Hô Sau Truyền Phép

3. Dấu Thánh Giá
+ Dấu Thánh Giá (chủ đề: Thiếu Nhi)

II. NHẬP LỄ
+ Vào Nhà Chúa (chủ đề: Thiếu nhi)

III. DÂNG LỄ
+ Lễ Dâng Cứu Độ 
+ Xin Dâng Lên (chủ đề: Thiếu Nhi)

IV. CA NGUYỆN
+ Có Chúa Ở Cùng Con (Is 43, 5)
+ Chúa Giêsu Ơi (chủ đề: Thiếu Nhi)
+ Ơn Ta Đủ Cho Con (2Cr 12, 9)

V. KẾT LỄ
+ Kinh Tạ Lễ (Nguyễn Duy)

VI. THÁNH THỂ
+ Hát kết Chầu Thánh Thể 
+ Giêsu-Suối Tình Yêu 
+ Tâm Nguyện