Tiết mục Đường con theo Chúa – Thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ Lãng Vân

Tiết mục Đường con theo Chúa

Giọng hát: Trường Sinh
Biểu diễn: Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Lãng Vân