Tầm Quan Trọng Của Giáo Dục Nhân Bản cho thế hệ trẻ

Nhân Bản là gì?

Nhân Bản là từ ngữ rất thông dụng, nhưng khó giải thích cách rõ ràng và hiểu cho tường tận. Ta có thể tạm hiểu:

  • Nhân là người, là nhân đức, nhân cách, cách sống của con người tốt.
  • Bảnlà gốc căn bản,  nền tảng,  bản lề…

Nhân Bản có thể hiểu là phong cách sống tốt, những nhân đức căn bản mà một con người cần phải có, để xứng  đáng là “người”.

Mục tiêu của Giáo Dục Nhân Bản

Đó là giúp con người  đạt  Trưởng Thành Nhân Bản.

Sự Trưởng thành Nhân Bản được biểu hiện bên ngoài khi có những đức tính tự nhiên, do tập luyện, đạt được nhân cách viên mãn, như: tác phong tốt đẹp: suy nghĩ chín chắn khôn ngoan; ý chí tự chủ, kiên quyết; Tâm tính quân bình, điềm tĩnh; cư xử hài hoà, quảng đại vị tha…

Tầm quan trọng của Giáo Dục Nhân Bản:

Nhờ Giáo Dục Nhân Bản, gia việc tập luyện đức tính tự nhiên, con người mới đạt  Trưởng thành Nhân Bản , để  xứng đáng là “người” hơn.

Sự Trưởng thành Nhân Bản còn là nền tảng để xây dựng sự trưởng thành của người Kitô hữu, qua việc tập luyện các nhân đức Kitô giáo: Nhờ đó, họ sẽ đạt mức độ Trưởng Thành Kitô hữu, được hoàn hảo, thánh thiện, trở nên giống Chúa Kitô, xứng đáng chức vị là “con Chúa ”.

Nhờ có Trưởng thành Nhân Bản, mới có Trưởng thành Kitô hữu, và nhờ đó, người muốn theo đuổi Ơn Gọi (Tu sĩ, Linh mục) mới phát huy và xây dựng được nếp sống tu trì cách tốt đẹp, qua việc thực thi hoàn hảo các lời khuyên Phúc Âm: gọi là  Trưởng thành đời Tu . “Giáo Dục Nhân Bản  là  nền tảng của mọi nền đào tạo Linh  mục” (pastores dabo vobis).

Giáo huấn Giáo hội.

Công Đồng Vatican II trong sắc lệnh Đào tạo Linh mục (số 11) có đề cập đến Giáo Dục Nhân bản cho các  Chủng sinh:

“Các Chủng sinh phải tập cho quen điều hòa thích hợp căn tính mình. Họ phải  đưa huấn luyện cho có tinh thần quả cảm, biết quí trọng những đức tính mà người   đời thường ưa chuộng và không thể thiếu nơi thừa tác viên của Chúa Kitô, như lòng  thành thực, giữ đức công bình, tín trung, cư xử lịch thiệp, khiêm tốn và bác ái trong ngôn từ…”

“Vì thế, nền giáo dục phải nhằm huấn luyện các Chủng sinh đạt được mức Trưởng thành Nhân Bản thoả đáng, nhất là mức trưởng thành được kiểm nghiệm trong đức tính cương nghị, trong khả năng quyết định chín chắn và một óc phán đoán về con người và các biến cố ”.

Kết: Giáo Dục Nhân Bản rất quan trọng và cần thiết cho con người, để xứng đáng là “người”, là người Kitô hữu và càng cần thiết hơn nữa cho Người Tu Sĩ tương lai.

Giáo Dục Nhân Bản nhằm hướng đến con người Trưởng thành, theo một khuôn mẫu lý tưởng, đó là Chúa Giêsu Kitô, “Siêu Người Mẫu”