Nửa Đêm Mừng Chúa Ra Đời

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm.

+ Nửa Đêm Mừng Chúa Ra Đời

-Tác giả: Lm. Tiến Đạt

-Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ Phương Thượng-Giáo hạt Phát Diệm