Nối Kết Trong Giêsu

Mừng lễ Quan thầy Thiếu Nhi và Sinh Nhật lần thứ IV-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi 2017

+ NỐI KẾT TRONG GIÊSU

-Tác giả:

-Thể hiện: Các Huynh Trưởng và Hiệp Sỹ, xứ đoàn Giuse Phạm Quang Túc -giáo xứ Hợp Thành, trong ngày mừng lễ Quan Thầy và Sinh Nhật xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi