Nghi Thức Xức Dầu Bệnh Nhân

NGHI THỨC XỨC DẦU BỆNH NHÂN CÁCH THÔNG THƯỜNG

+ Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
– Mọi người: Amen

+ Chủ sự: Bình an cho nhà này và cho mọi người trong nhà.
– Mọi người: Và ở cùng cha.

Kế đó ngài rảy nước thánh trên bệnh nhân và mọi người hiện diện và nói:

+ Chủ sự: Xin cho nước này nhắc lại bí tích Thánh tẩy chúng ta đã lãnh nhận, và để kính nhớ Đức Kitô, Đấng đã tử nạn và phục sinh để cứu độ chúng ta.

– Rảy nước thánh xong, nếu cần linh mục có thể giải tội cho bệnh nhân hay người già cả. Trường hợp không ban bí tích Hoà giải cho bệnh nhân, ngài sẽ mời gọi mọi người sám hối như sau:

+ Chủ sự: Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng tham dự vào cử hành thánh này.

– Mọi người thinh lặng giây lát rồi đọc:
Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu xót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng, vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước toà Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

+ Chủ sự kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta về cõi trường sinh.
– Mọi người: Amen.

+ Chủ sự: Bài trích thư Thánh Giacôbê Tông đồ
Anh em thân mến, ai trong anh em buồn sầu, hãy ca hát thánh vịnh. Ai trong anh em ốm đau, hãy mời các trưởng lão của Giáo Hội đến, để các ngài cầu nguyện và nhân danh chúa xức dầu cho người đó. Lời cầu nguyện phát xuất tự lòng tin sẽ cứu được bệnh nhân và Chúa sẽ cho người đó được bình phục; và nếu người đó mắc tội, thì sẽ được tha. Vậy anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được cứu độ, vì lời cầu nguyện của người công chính rất hiệu nghiệm. Đó là Lời Chúa.
– Mọi người: Tạ ơn Chúa

Đọc lời Chúa xong, chủ sự có thể giảng vắn tắt, rồi ngài đọc kinh cầu sau đây:

+ Chủ sự: Anh chị em thân mến, với lời cầu nguyện do lòng tin, chúng ta khiêm tốn cầu xin Chúa cho người công chính rất hiệu nghiệm. Đó là Lời Chúa.
– Mọi người: Tạ ơn Chúa

Đọc Lời Chúa xong, chủ sự có thể giảng vắn tắt, rồi ngài đọc kinh cầu sau đây:
+ Chủ sự: Anh chị em thân mến, với lời cầu nguyện do lòng tin, chúng ta khiêm tốn cầu xin Chúa cho người anh (chị) em chúng ta đây:

+ Xướng: Xin Chúa đoái thương viếng thăm và làm cho người anh (chị) em này thêm mạnh do ơn của bí tích xức dầu thánh.
– Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

+ Xướng: Xin Chúa thương tha thức mọi lỗi lầm và làm thuyên giảm những cơn đau đớn của người anh (chị) em này.
– Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

+ Xướng: Xin Chúa đoái thương ban sự sống và sức khoẻ cho người anh (chị) em mà chúng con nhân danh Chúa đặt tay.
– Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

+ Xướng: Xin Chúa thương nâng đỡ và phù trợ những ai chăm sóc người anh (chị) em chúng con đây.
– Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Đọc kinh cầu xong, chủ sự thinh lặng đặt tay trên đầu bệnh nhân.

+ Xướng: Lạy Chúa Cha toàn năng, chúc tụng Chúa là Đấng đã sai Con Chúa xuống trần gian vì chúng con và để cứu độ chúng con.
– Đáp: Chúng con chúc tụng Chúa.

+ Xướng: Lạy Chúa Con là Con Một Thiên Chúa, chúc tụng Chúa là Đấng đã muốn chữa lành những tật nguyền của chúng con, khi Chúa mặc lấy bản tính loài người chúng con.
– Đáp: Chúng con chúc tụng Chúa.

+ Xướng: Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng an ủi, chúc tụng Chúa luôn dùng thần lực của Chúa mà làm cho những yếu đuối của chúng con nên vững mạnh.
– Đáp: Chúng con chúc tụng Chúa.

+ Chủ sự kết:
Lạy Chúa, xin ban cho tôi tớ Chúa khi được xức dầu thánh này với lòng tin, được nâng đỡ trong đau đớn và được nên mạnh mẽ trong những thử thách của bệnh tật. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Sau đó chủ sự lấy dầu thánh (OI) xức trên trán và hai tay bệnh nhân hay người già cả, và chỉ đọc một lần:

+ Chủ sự: Nhờ việc xức dầu thánh này và nhờ lòng từ bi nhân hậu của Chúa, xin Chúa dùng ơn Chúa Thánh thần mà giúp đỡ ông (bà, anh, chị, em…)
– Đáp: Amen
+ Chủ sự: Để Người giải thoát ông (bà, anh, chị, em) khỏi mọi tội lỗi, cứu chữa và thương làm cho ông (bà, anh, chị, em) được thuyên giảm.
– Đáp: Amen

– Xức dầu xong, chủ sự đọc lời nguyện sau đây:

Chúng ta dâng lời cầu nguyện
Lạy Đấng Cứu Chuộc chúng con, xin dùng ơn Chúa Thánh Thần mà chữa lành những đau đớn của người anh (chị) em chúng con đây, xin cũng hàn gắn những thương tích và thứ tha tội lỗi, xin làm tiêu tan mọi đau khổ xác hồn, và xin thương hoàn lại sức khoẻ dồi dào trong ngoài cho người anh (chị) em này, để khi đã bình phục nhờ lượng từ bi Chúa, người anh (chị) em này lại có thể chu toàn nghĩa vụ như trước. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
– Đáp: Amen

– Chủ sự mời gọi đọc kinh Lạy Cha:

Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Thiên Chúa Cha, như Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã dạy chúng ta:
– Mọi người: Lạy Cha chúng con ở trên trời…

– Kế đó nếu cho rước lễ, chủ sự đưa cao MTC và nói:

Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
– Mọi người: Lạy chúa, con chẳng đáng…

– Chủ sự cho bệnh nhân, người già cả và những người giúp họ rước lễ, nếu cần. Cho rước lễ xong, cộng đoàn nên hát một thánh vịnh hay thánh ca tạ ơn.
– Sau đó chủ sự đọc lời nguyện kết thúc:

Chúng ta dâng lời cầu nguyện
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tin tưởng nài xin Chúa cho Mình Thánh Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con mà người anh (chị) em chúng con vừa rước lấy, nên phương dược muôn đời cho cả xác hồn. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
– Mọi người: Amen

-Sau cùng để kết thúc, chủ sự chào và ban phép lành như khi kết thúc thánh lễ:

Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha + và Con và Thánh Thần, ban phúc lành cho anh chị em.
– Mọi người: Amen

+ Chủ sự: Nào ta hãy chúc tụng Chúa.
– Mọi người: Tạ ơn Chúa.

NGHI THỨC XỨC DẦU BỆNH NHÂN TRONG CƠN NGUY TỬ

Trong trường hợp nguy tử, linh mục sẽ tuỳ nghi dùng nghi thức sau đây để ban cùng một lúc nhiêu bí tích cho người hấp hối:

* Bí tích hoà giải

Nếu người hấp hối có thể xưng tội thì linh mục giải tội riêng, bằng không ngài ban ơn xá giải như sau:

+ Linh mục: Tôi dùng quyền Toà Thánh đã uỷ cho để ban ơn đại xá và ơn tha thức mọi tội lỗi cho ông (bà, anh, chị, em) nhân danh Cha + và Con và Thánh Thần.

* Bí tích Thêm sức (nếu người hấp hối chưa lãnh nhận)
+ Linh mục: Lạy Thiên Chúa toàn năng, là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh tôi tớ Chúa đây bởi nước và Thánh Thần khi giải thoát họ khỏi tội lỗi, thì lạy Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần, Đấng an ủi đến trong người này, xin ban cho họ thần khí khôn ngoan và thông hiểu, thần khí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức, xin ban cho người này ơn kính sợ Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
– Mọi người đáp: Amen

– Kế đó chủ sự nhúng đầu ngón cái tay phải vào Dầu Thánh (SC) rồi ghi hình thánh giá trên trán hoặc phần thân thể xứng đáng nhất của người hấp hối và đọc:
T …..HÃY NHẬN ẤN TÍN ƠN CHÚA THÁNH THẦN

* Bí tích Xức dầu bệnh nhân

Nếu không ban bí tích Thêm sức, thì sau khi giải tội hoặc ban ơn xá giải xong, chủ sự thịnh lặng đặt tay trên đầu người hấp hối rồi xức dầu cho họ theo công thức sau đây. Nhưng nếu có ban bí tích Thêm sức, thì ngài bỏ việc đặt tay và ban bí tích xức dầu ngay theo cùng một cách thức, nghĩa là chủ sự lấy dầu thánh (OI) xức trên trán và hai tay người hấp hối và đọc một lần duy nhất:

+ Linh mục: Nhờ việc xức dầu thánh này và nhờ lòng từ bi nhân hậu của Chúa, xin Chúa dùng ơn Chúa Thánh Thần mà giúp đỡ ông (bà, anh, chị, em).
– Đáp: Amen

+ Linh mục: Để Người giải thoát ông (bà, anh, chị, em) được thuyên giảm.
Đáp: Amen

* Bí tích Thánh Thể
Sau cùng chủ sự cầm Mình Thánh Chuá mời gọi:
Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Phúc cho ai được mời dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
– Mọi người: Lạy Chúa, con chẳng đáng…

– Chủ sự cho người hấp hối và ngay cả những người giúp họ rước lễ. Cho rước lễ xong, cộng đoàn nên hát một thánh vịnh hay thánh ca tạ ơn.
– Sau đó chủ sự đọc lời nguyện kết thúc:

Chúng ta dâng lời cầu nguyện
Lạy Chúa, Con Chúa là đường, là sự thật và là sự sống của chúng con. Xin Chúa nhân từ nhìn đến tôi tớ chúa đây, xin ban cho người đã tin vào lời hứa của Chúa và được Mình Máu Con Chúa tái tạo, cũng được bước vào nước Chúa trong bình an. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
– Mọi người: Amen

– Chủ sự ban phép lành kết thúc:

Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha + và Con và Thánh Thần, ban phúc lành cho anh chị em.
– Mọi người: Amen

+ Chủ sự: Nào ta hãy chúc tụng Chúa.
– Mọi người: Tạ ơn Chúa

– Tuỳ hoàn cảnh có thể hát một bài