Nghi Thức Chúc Lành Cho Các Bà Mẹ Mang Thai và Thai Nhi

NGHI THỨC CHÚC LÀNH CHO NGƯỜI MẸ ĐANG MANG THAI VÀ CHO THAI NHI

X: Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa.
Đ: Là Đấng tạo thành trời đất.

X: Chúa ở cùng anh chị em.
Đ: Và ở cùng Cha.

Lm : CHÚNG TA DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN:
(Lời nguyện Chúc Lành cho người mẹ mang thai)

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban cho các tôi tớ Chúa, khi tuyên xưng Đức tin chân thật, được nhận biết vinh quang của chúa Ba Ngôi hằng hữu, và được tôn thờ một Thiên chúa duy nhất quyền phép uy nghi. Chúng con nài xin Chúa cho tôi tớ Chúa đây là T. cũng được vững mạnh trong niềm tin ấy, để luôn luôn thoát khỏi mọi tai họa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Đ: Amen,

Lm: CHÚNG TA DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN:
(Lời nguyện chúc lành cho thai nhi)

Lạy Chúa là Thiên Chúa tác tạo muôn loài, Đấng uy hùng và đáng kính sợ, công bình và hay thương xót, chỉ có Chúa tốt lành và nhân hậu. Chúa đã cứu dân Israel khỏi mọi sự dữ, làm cho cha ông chúng con nên dân yêu quí của Chúa, và đã dùng tay Thánh Thần Chúa mà thánh hóa họ; với sự công tác của Chúa Thánh Thần, Chúa đã chuẩn bị xác hồn Đức Trinh Nữ Maria hiển vinh để trở nên nơi trú ngụ xứng đáng cho Con Chúa.
Chúa đã làm cho Gioan Tẩy Giả được đầy Chúa Thánh Thần và nhảy mừng trong lòng mẹ; xin hãy nhận lấy lễ vật do tấm lòng thống hối và nhận lòng nhiệt thành ước ao của tôi tớ Chúa là T. đang khiêm nhượng nài xin Chúa gìn giữ thai nhi mà Chúa đã cho cưu mang. Xin Chúa gìn giữ tôi tớ Chúa, xin bênh đỡ cho khỏi mọi mưu mô và sức hãm hại do kẻ thù độc ác gây nên, để nhờ bàn tay thương xót Chúa hộ đỡ, cho bào thai được ra chào đời may mắn, được gia nhập dòng dõi thánh thiện, luôn luôn làm tôi Chúa trong mọi sự và đáng đạt tới sự sống đời đời. Chúng con cầu xin nhờ cũng một Đức Kitô, Chúa chúng con.
Đ: Amen.

Rảy nước thánh trên người mẹ mang thai, đoạn đọc

Xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần xuống trên con và thai nhi và ở lại luôn mãi.
Đ: Amen.