Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá tg Song Anh

Ngày gặp mặt Thiếu Nhi giáo phận Phát Diệm 2017

+ Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá

-Tác giả: Song Anh

-Thể hiện: Thiếu nhi giáo xứ Văn Hải-giáo phận Phát Diệm