Muôn Tiếng Thiên Thần

Chủ đề: Giáng Sinh

+ Muôn Tiếng Thiên Thần

– Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định

– Thể hiện: Tốp ca Nam+Nữ Cadillac