Mỗi Ngày Em Sống Đạo

Tiết mục văn nghệ trong ngày lễ Quan Thầy Thiếu Nhi giáo xứ Cồn Thoi.

+ Mỗi Ngày Em Sống Đạo

-Tác giả:

-Thể hiện: Các em Thiếu Nhi giáo xứ Cồn Thoi.