Mầu nhiệm Ba Ngôi

Nhạc và Lời: Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Định
Ca sỹ: Thanh Chức

1. Vạn vật hiện hữu, là do Chúa Cha tác thành. Chuộc tội nhân thế, là Cứu chúa ngôi Hai. Thánh Thần tình yêu, nguồn mạch ban sức sống. Ba ngôi riêng biệt, nhưng chỉ một Thiên Chúa.

ĐK: Xin cho Danh Thánh Cha rạng ngời. Hôm nay và đến muôn muôn đời. Xin cho triều đại Cha mau đến. Hiển trị trên ngàn muôn muôn nơi

2. Ngàn vạn sinh linh, được Cha dưỡng nuôi đêm ngày. Tình Người chan chứa, nhuần thấm khắp nhân gian. Tháng ngày bình yên, nhờ tình Cha nâng đỡ. Hết muôn muôn loài, sống nhờ ơn Cha ban.

3. Hiệp cùng Ngôi Hai, là ta sống trong Cha Ngài. Cùng nguồn sức sống là chính Chúa Ngôi Ba. Chính Ngài ngày đêm gọi mời ta yêu mến. Kết hiến thân tình với Ngài trong anh em.