Lời Thì Thầm Dâng Chúa

Mừng lễ Quan thầy Thiếu Nhi và Sinh Nhật lần thứ IV-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi 2017

+ LỜI THÌ THẦM DÂNG CHÚA

-Tác giả:

-Thể hiện: Các em ngành Nghĩa Sỹ, xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi