Lời Thì Thầm Dâng Chúa

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Giáo xứ Cồn Thoi

+ Lời Thì Thầm Dâng Chúa

-Thể hiện: Giới trẻ Giáo xứ Cồn Thoi.