Lời Nguyện Kết Kiệu Thánh Thể Trọng Thể

CÁC LỜI NGUYỆN THÁNH THỂ VÀ KẾT KIỆU THÁNH THỂ TRỌNG THỂ

I. TRƯỚC PHẦN KHỞI ĐẦU

 Khi đoàn lễ sinh và Cha Chủ Sự tiến ra trước bàn thờ, quỳ trước Thánh Thể thì Ca Đoàn Hát:
1.

2.

3. LỜI NGUYỆN CẦU CHO ĐỨC GIÁO HOÀNG
+ Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxico Chúa đã chọn, để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
– Cộng đoàn: Amen.

– Dứt lời đáp: Amen. Báo đàn, hát Ca Thánh Thể:
Trong khi hát Ca Thánh Thể, Cha Chủ Sự xông hương Thánh Thể.

Dứt Ca Thánh Thể, Cha Chủ Sự đọc Lời Nguyện Kết Chầu

 LỜI NGUYỆN KẾT CHẦU
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu tử nạn và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính, mến yêu Bích tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần  đến muôn muôn đời.  Amen. 

Dứt Lời Nguyện, Cha Chủ Sự ban phép lành Mình Thánh.
Sau Phép Lành Mình Thánh, đoàn kiệu bắt đầu đi.  

II. TẠI CÁC TRẠM

Khi Thánh Thể đến các Trạm. Cha Chủ Sự đặt Mình Thánh Chúa lên nơi đã được dọn sẵn, rồi quỳ gối, xông hương Thánh Thể Chúa.
Trong khi đó Ca đoàn hát Ca Thánh Thể:

Dứt Ca Thánh Thể, đoàn rước tiếp tục đi.

 III. TẠI TRẠM KẾT
Trạm Kết có thể ở trong nhà thờ hay ở vị trí nào đó do sự sắp xếp tùy hoàn cảnh.
Khi Thánh Thể về đến Trạm Kết, và Chủ Sự đã đặt Mình Thánh Chúa lên nơi đã được dọn sẵn, khi đó cộng đoàn đứng. Chủ sự cất kinh TEDEUM: (Ngợi khen Cha là Thiên Chúa….).

  1. Kinh TEDEUM

Dứt kinh TEDEUM, chủ sự xướng:
+ X. Hãy ca tụng Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.
Đ. Hãy hát mừng và tôn vinh Ngài muôn đời.

X. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa trên các tầng trời.
Đ. Chúa đáng được ca ngợi, hiển vinh và suy tôn muôn đời.

X. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con cầu nguyện
Đ. Và cho tiếng con kêu lên tới Chúa.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.

CHÚNG TA DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, lượng từ bi Chúa vô biên, lòng nhân lành Chúa vô tận. Chúng con cảm tạ Chúa, uy nghi nhân hậu, vì những ơn Chúa đã ban. Chúng con luôn luôn xin Chúa nhân từ, nhận lời những ai kêu cầu Chúa, và đừng bỏ rơi họ, nhưng đưa họ về hưởng phúc lộc đời sau. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
– Đáp. Amen.

Dứt lời nguyện TEDEUM, cộng đoàn quỳ, hát Ca Thánh Thể:

Trong khi Cộng đoàn hát Ca Thánh Thể, Chủ Sự xông hương Thánh Thể.
Dứt Ca Thánh Thể, Chủ Sự đọc Lời Nguyện.

 LỜI NGUYỆN KẾT CHẦU
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu tử nạn và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính, mến yêu Bích tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần  đến muôn muôn đời.  Amen.

Dứt Lời Nguyện Kết Chầu, Chủ Sự ban phép lành Mình Thánh.

Kết thúc.

.
+ Tải bản PDF tại đây
.