Kinh Cầu Giáng Sinh

Hát Thánh ca Hợp xướng Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm.

+ Kinh Cầu Giáng Sinh

-Tác giả: Nguyễn Duy

-Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ Nam Biên-giáo hạt Phúc Nhạc