Khúc Ca BÊLEM

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018

+ Khúc Ca BÊLEM

-Tác giả: Anh Tuấn

-Thể hiện: Ca đoàn giáo họ NGHĨA TỪ. Gx. Cồn Thoi