Vị Cứu Tinh-Kim Long

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm

+ Vị Cứu Tinh

-Tác giả: Kim Long

-Thể hiện: Giáo xứ La Vân-Giáo hạt Ninh Bình