Ca Vang Mừng Chúa Giáng Sinh

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm

+ Ca Vang Mừng Chúa Giáng Sinh

-Tác giả: Ngọc Linh

-Thể hiện: Giáo xứ Hướng Đạo-Giáo hạt Tôn Đạo