Hoạt cảnh Tôma Trần Văn Thiện chịu Tử vì đạo

Mừng lễ Quan thầy Thiếu Nhi và Sinh Nhật lần thứ IV-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi 2017

+ TÔMA TRẦN VĂN THIỆN CHỊU TỬ VÌ ĐẠO

-Tác giả:

-Thể hiện: Các em các ngành, xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi