Đêm Yêu Thương

Hát Thánh ca Hợp xướng Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm.

+ Đêm Yêu Thương

-Tác giả: Viết Chung

-Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ Hảo Nho-giáo hạt Phát Diệm