Đêm Mầu Nhiệm

Hát Thánh ca Hợp xướng Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm.

+ Đêm Mầu Nhiệm

-Tác giả: Ngọc Linh

-Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ Áng Sơn-giáo hạt Ninh Bình