Đêm Hồng Ân

Chủ đề: HỢP XƯỚNG THÁNH CA GIÁNG SINH 2018

+ Đêm Hồng Ân

-Tác giả: Têrêsa

-Thể hiện: Ca đoàn giáo họ TÂN TÙNG. Gx. Cồn Thoi