Dâng Hoa Kính Đức Mẹ-bộ I chọn lọc

DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ
– Bộ I-chọn lọc
+ Gồm: 4 file: 1/1; 1/2; 1/3; 1/4
+ File 1/1; 1/2 gồm các góc quay khác nhau
+ File 1/3; 1/4 góc quay dùng cho học viên khi tập
– Biên Soạn: Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến
– Thực hiện: Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức

* Tải File Mp3 Dâng Hoa Bộ I Chọn Lọc (đã cắt phần nhạc dạo cuối bài số 1)

* Tải Mp3 File liền 5 bài

* FILE LIẾN 5 BÀI (đã cắt phần nhạc dạo cuối bài số 1)

* FILE LIỀN 5 BÀI

1. File 1/1

2. File 1/2

3. File 1/3

4. File 1/4