Cùng Vui Bước

Mừng lễ Quan thầy Thiếu Nhi và Sinh Nhật lần thứ IV-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi 2017

+ CÙNG VUI BƯỚC

-Tác giả:

-Thể hiện: Các em ngành Thiếu Nhi, xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi