Có Chúa Ở Cùng Con (beat có bè)

Chủ đề: Ca Nguyện

+ Có Chúa Ở Cùng Con

+ (Cảm hứng: Is 43, 5)
Tác giả: Lm. Phaolô Nguyễn Văn Định
Ca sỹ: Tốp ca Cadillac
– Nhạc: Beat có bè