Chúa Giêsu Ơi

Chủ đề: Ca Nguyện

+ Chúa Giêsu Ơi

– Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định

– Thể hiện: Thiếu Nhi Phát Diệm trong ngày Gặp Mặt và mừng Lễ Quan Thầy Thiếu Nhi lần thứ VII