Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Niềm Vui Chúa Đến

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Niềm Vui Chúa Đến -Tác giả: Thế Thông -Thể hiện: Giáo xứ Dưỡng Điềm-Giáo hạt Cách...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Đêm Thánh Vô Cùng

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Đêm Thánh Vô Cùng -Tác giả: Gruber -Thể hiện: Tiểu Chủng Viện thánh Phaolô Phát Diệm

Dấn Thân Ca

Mừng lễ Quan thầy Thiếu Nhi và Sinh Nhật lần thứ IV-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi 2017 + Dấn Thân Ca -Tác giả: -Thể hiện:...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Kinh Cầu Giáng Sinh

Hát Thánh ca Hợp xướng Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm. + Kinh Cầu Giáng Sinh -Tác giả: Nguyễn Duy -Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ...