Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Tầng Trời Hân Hoan. Tg Vũ Đình Ân

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Tầng Trời Hân Hoan -Tác giả: Vũ Đình Ân -Thể hiện: Giáo xứ Mỹ Thủy-Giáo hạt...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Niềm Vui Chúa Đến

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Niềm Vui Chúa Đến -Tác giả: Thế Thông -Thể hiện: Giáo xứ Dưỡng Điềm-Giáo hạt Cách...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Vinh Danh Chúa

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Vinh Danh Chúa -Tác giả: -Thể hiện: Giáo xứ Hải Nạp-Giáo hạt Bạch Liên
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Bêlem Năm Xưa. tg Linh Trần Thy

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Bêlem Năm Xưa -Tác giả: Linh Trần Thy -Thể hiện: Giáo xứ Hải Nạp-Giáo hạt Bạch Liên

Gia Đình Sống Đạo-Lm Nguyễn Văn Định

Nhạc và Lời: LM. Phaolô Nguyễn Văn Định Ca sỹ: Kim Phượng1. Đến trong gian trần, Chúa đã chọn một mái ấm tình thương (mái ấm tình...

Cao Cung Lên-Hoài Đức

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Cao Cung Lên -Tác giả: Hoài Đức -Thể hiện: Giáo xứ Phát Diệm-Giáo hạt Phát Diệm
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Vị Cứu Tinh-Kim Long

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Vị Cứu Tinh -Tác giả: Kim Long -Thể hiện: Giáo xứ La Vân-Giáo hạt Ninh Bình
duong con theo chua

Ánh Sáng Bêlem-Thái Nguyên

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Ánh Sáng Bêlem -Tác giả: Thái Nguyên -Thể hiện: Giáo xứ Lãng Vân-giáo hạt Đồng Chưa
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Khúc Ca Giáng Sinh

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Khúc Ca Giáng Sinh -Tác giả: Minh Tâm -Thể hiện: Giáo xứ Cách Tâm-Giáo hạt Cách...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Đêm Thánh Vô Cùng

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Đêm Thánh Vô Cùng -Tác giả: Gruber -Thể hiện: Tiểu Chủng Viện thánh Phaolô Phát Diệm