Nối Kết Trong Giêsu

Mừng lễ Quan thầy Thiếu Nhi và Sinh Nhật lần thứ IV-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi 2017 + NỐI KẾT TRONG GIÊSU -Tác giả: -Thể hiện:...

Tinh Cha Nhân Hậu Karaoke

Chủ đề: Giới trẻ + Tình Cha Nhân Hậu-Karaoke -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Duyên Quỳnh
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Đêm Yêu Thương

Hát Thánh ca Hợp xướng Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm. + Đêm Yêu Thương -Tác giả: Viết Chung -Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ Hảo...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Niềm Vui Chúa Đến

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Niềm Vui Chúa Đến -Tác giả: Thế Thông -Thể hiện: Giáo xứ Dưỡng Điềm-Giáo hạt Cách...

Chúa Ở Bên Con

Mừng lễ Quan thầy Thiếu Nhi và Sinh Nhật lần thứ IV-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi 2017 + CHÚA Ở BÊN CON -Tác giả: -Thể...

Canvê Chiều Tím

Chủ đề: Ca Nguyện + Canvê Chiều Tím -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Tốp ca Cadillac

Bước Cùng Giêsu

Mừng lễ Quan thầy Thiếu Nhi và Sinh Nhật lần thứ IV-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi 2017 + BƯỚC CÙNG GIÊSU -Tác giả: -Thể hiện:...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Chúa Đã Giáng Sinh

Chủ đề: Giáng Sinh + Chúa Đã Giáng Sinh -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Mạnh Tuấn
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Điệp Khúc Noel

Chủ đề: Giáng Sinh + Điệp Khúc Noel -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Thanh Chức
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Đêm Nay Noel Về

Chủ đề: THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Đêm Nay NOEL Về -Tác giả: Xuân Thảo -Thể hiện: Song Ca-Ca đoàn giáo xứ KIM ĐÔNG. Giáo hạt...