“Hiệp Thông Phục Vụ”

Chủ đề: Nhạc sinh hoạt + "Hiệp Thông Phục Vụ" -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Thể hiện: Thiếu Nhi Phát Diệm trong ngày Gặp Mặt và...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Chúa Đã Giáng Sinh

Chủ đề: THÁNH CA GIÁNG SINH 2018 + Chúa Đã Giáng Sinh -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Thể hiện: Giới trẻ giáo xứ CỒN THOI. Giáo...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Bêlem Năm Xưa. tg Linh Trần Thy

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2016 tại Phát Diệm + Bêlem Năm Xưa -Tác giả: Linh Trần Thy -Thể hiện: Giáo xứ Hải Nạp-Giáo hạt Bạch Liên

Lời Thì Thầm Dâng Chúa

Hội diễn Thánh ca Giáng Sinh 2017 tại Giáo xứ Cồn Thoi + Lời Thì Thầm Dâng Chúa -Thể hiện: Giới trẻ Giáo xứ Cồn Thoi.
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Muôn Tiếng Thiên Thần

Chủ đề: Giáng Sinh + Muôn Tiếng Thiên Thần - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định - Thể hiện: Tốp ca Nam+Nữ Cadillac

Nhà Mình Rất Vui

Mừng lễ Quan thầy Thiếu Nhi và Sinh Nhật lần thứ IV-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi 2017 + Nhà Mình Rất Vui -Tác giả: -Thể...

Vẻ đẹp của Hội Thánh Công giáo

Vẻ đẹp của Hội Thánh Công Giáo

Canvê Chiều Tím

Chủ đề: Ca Nguyện + Canvê Chiều Tím -Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định -Ca sỹ: Tốp ca Cadillac
Intro ngày gặp mặt huynh trưởng

Dấn Thân Ca

Tiết mục văn nghệ trong ngày lễ Quan Thầy Thiếu Nhi giáo xứ Cồn Thoi. + Dấn Thân Ca -Tác giả: -Thể hiện: Các em Thiếu...
Vai trò của Thánh nhạc trong Phụng vụ

Muôn Tiếng Thiên Thần karaoke

Chủ đề: Giáng Sinh + Muôn Tiếng Thiên Thần karaoke - Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định - Thể hiện: Tốp ca Nam+Nữ Cadillac