Nghi Thức Xức Dầu Bệnh Nhân

NGHI THỨC XỨC DẦU BỆNH NHÂN CÁCH THÔNG THƯỜNG + Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần - Mọi người: Amen + Chủ sự:...

Hát Xẩm trích đoạn Ca Vè Cụ Sáu

http://loinguyentram.com/wp-content/uploads/2018/03/Mung-Mot-Tram-Nam-nvd.pdf Hát Xẩm-trích đoạn Ca Vè Cụ Sáu Lời: Ca Vè Cụ Sáu Tải file .MP3

Nghi Thức Chúc Lành Cho Các Bà Mẹ Mang Thai và Thai Nhi

NGHI THỨC CHÚC LÀNH CHO NGƯỜI MẸ ĐANG MANG THAI VÀ CHO THAI NHI X: Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa. Đ: Là...

Nghi Thức Làm Phép Nước Thánh

Chủ sự: + Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần - Mọi người: Amen. + Chủ sự: Xin Thiên Chúa, Đấng đã tái sinh...
Bài hát Điệp khúc Noel

Toàn Cảnh NOEL 2018 tại gx. Cồn Thoi Nhìn Từ Trên Cao

Chủ đề: KHUNG CẢNH GIÁNG SINH 2018 + Cảnh Giáng Sinh 2018 -Thực hiện: Giáo xứ Cồn Thoi -Cảnh: Mùa Giáng Sinh

Nghi Thức Làm Phép Xe

Chủ sự: X. Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Đ. Amen. + Chủ sự: Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống ở...

Lời Nguyện Dâng Đoàn Chiên cho Trái Tim Chúa (mẫu số 2)

LỜI NGUYỆN DÂNG ĐOÀN CHIÊN (Linh mục chính xứ đọc ngày lễ Thánh Tâm-trước khi hát Xin Ơn Bình an) (Bản: Văn Phòng TGM Phát...

Nghi Thức Làm Phép Các Vật Dụng

Chủ sự: X. Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Đ. Amen. X. Chúa ở cùng anh chị em. Đ. Và ở cùng cha. CHÚNG TA DÂNG LỜI...

Lời Nguyện Dâng Đoàn Chiên Cho Trái Tim Chúa (mẫu số 1)

LỜI NGUYỆN DÂNG ĐOÀN CHIÊN (Mẫu 1) TRONG NGÀY LỄ THÁNH TÂM (Bản: Văn Phòng TGM PD gửi) 1. Lạy Chúa Giêsu là Mục tử Tối cao...

Nghi Thức Chúc Lành cho Thai Nhi và bà mẹ đang mang thai

Chủ sự: X. Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Đ. Amen. X. Chúa ở cùng anh chị em. Đ. Và ở cùng cha. CHÚNG TA DÂNG LỜI...