Album giới trẻ

Album giới trẻ

Gồm các bài hát sáng tác và sưu tầm dùng trong sinh hoạt Thiếu Nhi và Giới trẻ. Đa số các bài hát được sử dụng trong Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XXII tại Phát Diệm năm 2014.

mua chay

Thiên Tình Sử

Nhạc và Lời: Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Định Ca sỹ: Kim Anh Tải về file .MP3 | Tải về file .PDF

Gia đình sống đạo

Nhạc và Lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định Ca sỹ: Thanh Phượng1. Đến trong gian trần, Chúa đã chọn một mái ấm tình thương (mái...

Ra đi loan báo Tin Mừng

Ra đi loan báo Tin Mừng Nhạc và Lời: LM Phaolô Nguyễn Văn Định >Chưa có lời bài hát>