Cao Cung Lên

Hát Thánh ca Hợp xướng Giáng Sinh 2017 tại Phát Diệm.

+ Cao Cung Lên

-Tác giả: Hoài Đức. Hoà Âm: Giang Tâm

-Thể hiện: Ca đoàn giáo xứ Thuần Hậu-giáo hạt Tôn Đạo