Canvê Chiều Tím karaoke

Chủ đề: Ca Nguyện

+ Canvê Chiều Tím karaoke

-Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định
-Ca sỹ: Tốp ca Cadillac