Canvê Chiều Tím

Chủ đề: Ca Nguyện

+ Canvê Chiều Tím

-Tác giả: Lm. Nguyễn Văn Định
-Ca sỹ: Tốp ca Cadillac