Bước Cùng Giêsu

Mừng lễ Quan thầy Thiếu Nhi và Sinh Nhật lần thứ IV-xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi 2017

+ BƯỚC CÙNG GIÊSU

-Tác giả:

-Thể hiện: Các em thuộc các ngành, xứ đoàn Tôma Trần Văn Thiện-gx. Cồn Thoi