Cha Chính xứ Cồn Thoi nhắn nhủ các em Thiếu Nhi trong ngày lễ Quan Thầy

Ngày lễ Quan Thầy Thiếu Nhi giáo xứ Cồn Thoi 2017.

+ Lời Nhắn Nhủ của cha Chính xứ Phaolo Nguyễn Văn Định với các em Thiếu Nhi

-Tác giả:

-Thực hiện: Cha xứ.