Nghi Thức Làm Phép Trọng Thể Các Ảnh Tượng và Đồ Vật

A. NGHI THỨC LÀM PHÉP TRỌNG THỂ CÁC ẢNH TƯỢNG VÀ ĐỒ VẬT
(Rituale Rom., Tit. IX cap. IX, n. 5)

+ Xướng: Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa.
– Ðáp: Là Ðấng tạo thành trời đất.
+ Xướng: Chúa ở cùng anh chị em.
– Ðáp: Và ở cùng cha.
Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa không chê bác việc tạc vẽ tượng ảnh các thánh Chúa, để mỗi lần con mắt thể xác chiêm ngưỡng ảnh tượng đó, thì chúng con cũng dùng con mắt ký ức để suy niệm các hành vi và đời sống thánh thiện của các ngài mà bắt chước. Chúng con nài xin Chúa làm  phép và thánh  hóa ảnh tượng nầy để tôn kính và tưởng niệm đến
– Con Một Chúa là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,
Hoặc:
– Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Ðức Kitô Chúa chúng con,
– Thánh… Tông Ðồ Chúa,
– Thánh… Tử Ðạo,
– Thánh… Giám Mục,
– Thánh… Hiển Tu,
– Thánh… Ðồng Trinh,
Xin Chúa đoái thương để những ai siêng năng sùng kính
– Con Một Chúa,
hoặc:
– Ðức Trinh Nữ rất thánh,
– Thánh Tông Ðồ Hiển Vinh,
– Thánh Tử Ðạo,
– Thánh Giám Mục,
– Thánh Hiển Tu,
– Thánh Nữ Ðồng Trinh,
trước ảnh tượng này, thì nhờ công nghiệp và sự che chở của Ngài, được Chúa ban ơn thánh ở đời này, và vinh hiển vĩng cửu đời sau. Nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con. Amen.
(Rảy nước thánh).

B. CÁC LỜI NGUYỆN LÀM PHÉP

+ Mở Ðầu: Xướng: Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa.
– Ðáp: Là Ðấng tạo thành trời đất.

+ LÀM PHÉP CHUỖI MÔI KHÔI
Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa, để tôn vinh Ðức Trinh Nữ Maria rất thánh, Mẹ Thiên Chúa, và để tưởng niệm cuộc sống của Ðức Giêsu Kitô Chúng con, xin Chúa chúc lành và thánh hóa (các) chuỗi tràng hạt. Nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.
Amen.

+ LÀM PHÉP ẢNH TƯỢNG
Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Cha trên trời, chúng con ngợi khen Cha vì Cha đã sai Chúa Thánh Thần ngự xuống tâm hồn chúng con, để dạy dỗ chúng con cầu nguyện. Xin Chúa chúc lành (những) ảnh tượng nầy, và giúp chúng con dùng những ảnh tượng nầy để cầu nguyện thành tâm sốt sắng hơn. Xin Chúa cho chúng con tiếp tục tiến triển trong đời sống cầu nguyện và sống đẹp lòng Chúa. Nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.
Amen.

(hoặc đọc:)
Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Cha toàn năng hằng có đời đời, Cha không phi bác việc tạc vẽ ảnh tượng các thánh của Cha, để mỗi lần con mắt thể xác, chiêm ngưỡng những ảnh tượng đó, thì chúng con cũng dùng con mắt ký ức, để suy niệm về những hành vi, và gương sống thánh thiện của các ngài mà bắt chước. Chúng con nài xin Cha làm phép  và thánh hóa  (những) ảnh tượng này, để tôn kính và tưởng niệm đến, Con Một Cha là Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con (Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ diễm phúc của Thiên Chúa, Thánh…)
Xin Cha đoái thương chúc phúc cho những ai siêng năng tôn sùng, cung kính Con Một Cha (Ðức Mẹ, Thánh…) trước (những) ảnh tượng thánh này, thì nhờ công nghiệp và sự che chở của (các) ngài, được Cha ban ơn thánh ở đời này, và ơn phúc được tham dự cuộc sống vĩnh cửu ở đời sau.
Chúng con cầu xin, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

+ LÀM PHÉP XE
Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và chúc lành cho (những) chiếc xe nầy. Xin Chúa sai các Thiên Thần đến che chở tất cả những ai xử dụng (những) chiếc xe nầy khỏi mọi nguy hiểm. Và như xưa Chúa đã ban Ðức Tin và ơn thánh cho thầy Phó Tế Philiphê và người đàn ông xứ Êthiôpi đang đi xe và đọc Kinh Thánh thế nào, thì xin Chúa cũng chỉ vạch con đường cứu rỗi cho các tôi tớ Chúa, hầu họ đạt tới niềm vui vĩng cửu, sau khi đã vượt qua mọi thử thách của cuộc lữ hành thế gian nầy. Nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.
Amen.

+ LÀM PHÉP NHÀ ĐỂ XE VÀ XE
Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện, mà ban phép lành cho nhà  này, và những chiếc xe  này. Xin Thiên Thần Chúa đến, bảo vệ những người đi trên xe, được thoát mọi hiểm nguy hồn xác, và như xưa Chúa đã ban cho người xứ Êtiopia, nhận được đức tin và ân sủng Chúa, nhờ thày Sáu Philipphê đồng hành, trong lúc người đó đọc Kinh Thánh. Xin chỉ con đường cứu rỗi cho các tôi tớ Chúa, để nhờ ơn Chúa giúp, họ luôn biết làm điều tốt, và biết vượt qua mọi thử thách, gặp phải trên đường lữ thứ trần gian này, mà đạt tới niềm vui muôn đời.
Chúng con cầu xin, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

+ LÀM PHÉP ĐỒ VẬT
Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa, nhờ lời Chúa mà mọi vật trở nên tốt lành thánh thiện, xin Chúa ban phep lành trên đồ vật nầy. Xin cho bất cứ ai xử dụng đồ vật nầy hợp với lề luật và thánh ý Chúa, cũng được Chúa nâng đỡ phần hồn cũng như phần xác. Nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.
Amen.

+ LÀM PHÉP NHÀ (công thức ngắn)
Chúng ta hãy cầu nguyện: Chúng con tha thiết cầu xin Chúa là Cha toàn năng làm phép cho ngôi nhà nầy cùng mọi người và đồ vật trong nhà. Xin Chúa đoái thương làm + phép và thánh + hóa và ban mọi ơn lành cho nhà nầy. Xin cho mọi người trong nhà nầy được mọi ơn lành trên trời và dưới đất. Xin Chúa thương làm phép và thánh hóa nhà nầy, như xưa Chúa đã chúc phúc cho nhà ông Abraham, Isaac và Jacob. Xin Chúa sai các Thiên Thần đến để gìn giữ nhà nầy và những người cư ngụ nơi đây. Nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.
Amen.

+ LÀM PHÉP CỬA RA VÀO
Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa, xin chúc lành cho cửa này, mà mọi người thuộc gia đình này, sẽ ra vào để chung sống, nâng đỡ và chia sẻ với nhau, mọi nỗi vui buồn, trong cuộc sống dương gian này, và sau khi được ấp ủ trong tình yêu Chúa, chúng con sẽ ra đi gieo niềm tin yêu cho mọi người. Xin đừng để một nguy hại nào, xâm nhập vào gia đình này, nhưng xin sai sứ giả, đem bình an và tin yêu đến cho mọi người cư ngụ nơi đây. Xin Chúa ban cho mọi người ra vào nơi này, được hưởng cùng một hiệu quả của lòng nhân hậu Chúa.
Chúng con cầu xin, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

+ LÀM PHÉP PHÒNG KHÁCH
Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban phép lành cho phòng khách này, là nơi mọi người trong gia đình và bạn bè gặp gỡ, giải trí và thảo luận. Xin đừng để những sinh hoạt bất chính diễn ra nơi đây, nhưng giúp mọi người tạo nên, và tìm được cảnh sum họp vui tươi đầm ấm, trong tình thân ái tương trợ.
Chúng con cầu xin, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

+ LÀM PHÉP PHÒNG NGỦ
Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa, xin chúc lành cho những phòng ngủ thuộc căn nhà này, và cho những ai dùng các phòng này, làm nơi phục hồi sức khỏe thể xác và tinh thần, được luôn tưởng niệm đến mầu nhiệm Vượt Qua, là sự chết và Phục Sinh của Con Một Chúa, để sau khi đã sống mầu nhiệm ấy ở trần gian, xin cho chúng con cũng được tham dự vào niềm vinh quang của Người, trên cõi trường sinh.
Chúng con cầu xin, nhờ Ðức Kitô, Chúc chúng con. Amen.

+ LÀM PHÉP NHÀ BẾP
Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa, xin chúc lành cho nơi này, là nơi dùng để chuẩn bị những bữa ăn nuôi sống thân xác con người theo thánh ý Chúa. Xin cho mọi người khi tham dự vào các bữa ăn hằng ngày, biết tạ ơn Chúa, vì các ơn lành Ngài ban, biết nghĩ đến và chia sẻ mọi ân huệ mình được, cho người nghèo túng, và luôn tưởng nhớ đến bữa tiệc đời đời, mà Chúa đã dọn sẵn cho họ trên Nước Trời.
Chúng con cầu xin, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

(Linh mục rảy nước thánh sau mỗi lời nguyện)